Operacja pn.: Kto gra w karty… ten poznaje gminy obszaru LGD „Kaszubska Droga”! mająca na celu umożliwienie promocji obszaru LGD „Kaszubska Droga” poprzez wydanie gry planszowej i organizację turnieju gry planszowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Turniej gry karcianej

pt. „Kaszubska Droga gra karciana dla całej rodziny”

31 października na Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego odbył się turniej nowej gry karcianej Kaszubska Droga – gra karciana dla całej rodziny.

            Gra powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a jej głównym celem jest promowanie regionu należącego do Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.

            Od rana dzieci i młodzież z obszaru Lokalnej Grupy Działania zbierały się na Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie by wziąć udział w turnieju. Początek rywalizacji to przedstawienie zasad gry jak również sposobu prowadzenia rywalizacji. Młodzież miała okazję rozegrać kilka partii w celu praktycznego sprawdzenia zasad. Następnie przystąpiono do właściwej rywalizacji. Uczestnicy podzieleni byli na kategorie wiekowe w taki sposób by poziom uczestników był do siebie zbliżony. Po zakończonej rywalizacji uczestnicy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe.

            Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu powstało 1 000 egzemplarzy gry karcianej pt. „Kaszubska Droga gra karciana dla całej rodziny”, które zostały bezpłatnie przekazane na obszar LGD “Kaszubska Droga” m.in. do gminnych jednostek kultury, bibliotek, szkół, stowarzyszeń oraz uczestników przeprowadzonego turnieju. 

Wartość operacji:

  • Koszt całkowity – 50 006,50 zł
  • Koszty kwalifikowane –  50 006,50 zł
  • Wartość uzyskanego dofinansowania – 50 000,00 zł.