Działalność KTS-K

Powstałe w 2009 roku Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z siedzibą w Luzinie organizuje i współorganizuje ponad 120 imprez sportowo-rekreacyjnych.

Najważniejsze z nich to:

Cykl Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup  kaszub-cup.futbolowo.pl

Turniej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego Nadzieje Polskiej Piłki  gosrit.luzino.pl/readarticle.php?article_id=854

Luzińska Liga Halowa  luzinskaligahalowa.futbolowo.pl

Luzińska Liga Sołecka  luzinskaligasolecka.futbolowo.pl/index.php

Luzińska Liga Sołecka na hali  halowaligasolecka.futbolowo.pl/menu,3,terminarz-rozgrywek.html

Spartakiada Przedszkolaków gosrit.luzino.pl/readarticle.php?article_id=888

Ponadto we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie prowadzimy w klubie KTS-K GOSRiT Luzino 6 sekcji sportowych:

piłka nożna – 18 młodzieżowych drużyn, IV liga, B-klasa seniorów oraz III Liga Kobiet  gosrit.luzino.pl/readarticle.php?article_id=847

kickboxing  kickboxing-luzino.pl

tenis stołowy gosrit.luzino.pl/readarticle.php?article_id=437

siatkówka dziewcząt gosrit.luzino.pl/readarticle.php?article_id=848,

sporty walk koluchstygosrit.luzino.pl/readarticle.php?article_id=303

aktywni seniorzy gosrit.luzino.pl/readarticle.php?article_id=887

Stowarzyszenie jest realizatorem kilkunastu projektów społecznych oraz sportowych. Najważniejsze z nich to:

– Projekt Aktywizacji Społeczno – Zawodowej – „Projekt 6.2.2.- realizacja 2017-18”

– Bank Żywności

– Świetlica Środowiskowa

– Grupy sportowo – profilaktyczne

– Erasmus Sport + – wymiana dobrych praktyk w organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

– Kop Piłkę nie Kolegę- fundacja PZU

 – „Recepta na zwolnienie” – Projekt  5.6.- realizacja 2017-18

– „Kariera zaczyna się po 30-stce” – Projekt 5.2.2. – realizacja 2017-18

– „Rozwiń skrzydła” – Projekt 1.2.1. – realizacja 2017-18

Stowarzyszenie jest członkiem: Ludowych Zespołów Sportowych, Pomorskiego ZPN, Polskiego Związku Kickboxingu, Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”