Promocja regionu na Jarmarku Dominikańskim

Od początku roku, działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne realizuje projekt promocji produktu regionalnego LGD „Kaszubska Droga”, który został zainicjowany podczas Gali Kulinarnej, która odbyła się na luzińskiej hali  na początku kwietnia.

Ostatnim elementem tego projektu była promocja książki kulinarnej pt. “Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze” na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku w dniu 7 sierpnia. W ramach poczęstunku osobom odwiedzającym stoisko Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo- Kulturalnego serwowano bezpłatnie potrawy przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Luzino wg przepisów z tej książki. Goście jarmarku i stoiska posmakowali piersi z kaczki z żurawiną otulonej nagimi kluskami, Sztepki z pulkama i sledzama, ciasteczek owsianych, kartoflanki czyli zupy z ziemniaków i chleba na zakwasie. Poczęstunkowi towarzyszyła wystawa haftu kaszubskiego zorganizowana wraz z pokazem haftowania przez Panią Danutę Niechwiadowicz. Wyjazd do Gdańska należy uznać za udany. Wypromowano obszar Lokalnej Grupy Działania “Kaszubska Droga” oraz gminy Luzino, szczególnie jej zasoby kulturowe. Wśród licznej grupy odwiedzających nasze stoisko nie zabrakło również znanych postaci w tym m in. Pani Henryki Krzywonos- legendy Solidarności.

W wydarzeniu oprócz pań z KGW wzięli udział pracownicy biura LGD Kaszubska Droga, Stanisław Cejrowski – sołtys wsi Luzino, Krystyna Potrykus- dyrektor GOK Luzino oraz Piotr Klecha prezes KTS-K i dyrektor GOSRiT Luzino

Operacja pn.: Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze, czyli promocja produktu lokalnego obszaru LGD “Kaszubska Droga” poprzez organizację konkursu i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej oraz udział w Jarmarku Dominikańskim mająca na celu umożliwienie promocji produktu lokalnego – propagowania tradycji kulinarnych obszaru LGD “Kaszubska Droga” poprzez organizację konkursu kulinarnego i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej i udział w Jarmarku Dominikańskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warto dodać, że jest to kolejny projekt realizowany przez nasze stowarzyszenie dofinansowany ze środków UE. Oprócz niego w ostatnim czasie realizowaliśmy m in: „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”, „Projekt „SPORT 4 ALL” realizowany w ramach programu Erasmus+ Sport” , 6.1.1. System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I ”, „6.2.2. System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” , „„Recepta na zwolnienie” – Projekt  5.6.” , „Kariera zaczyna się po 30-stce” – Projekt 5.2.2” , „„Rozwiń skrzydła” – Projekt 1.2.1”.