EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Operacja pn. „Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze, czyli promocja produktu lokalnego obszaru LGD Kaszubska Droga poprzez organizację konkursu i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej oraz udział w Jarmarku Dominikańskim” mająca na celu umożliwienie promocji produktu lokalnego – propagowania tradycji kulinarnych obszaru LGD „Kaszubska Droga” poprzez organizację konkursu kulinarnego i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej […]

Continue Reading