Akumulator Społeczny czas start! Przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz

Program Akumulator Społeczny 2020 już ruszył!

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

więcej na  http://dlawas.org/wpis/akumulator-czas-start/#.XtjUYTozZPZ