Szkolenie „Nauka poprzez zabawę, ruch i zmysły kluczem do sukcesu”

Projekt „Nauka poprzez zabawę, ruch i zmysły kluczem do sukcesu” korzysta z dofinansowania
o wartości 17 512 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu „Nauka poprzez zabawę, ruch i zmysły kluczem do sukcesu” jest poprawa jakości pracy nauczycieli w zakresie edukacji włączającej oraz childwelfare education.

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z Luzina zrealizowało intensywne szkolenie “Nauka poprzez zabawę, ruch i zmysły kluczem do sukcesu” w dniach 07.03 – 10.03.2022 w Pucku, w Harcerskim Ośrodku Morskim.

Głównym celem projektu była poprawa jakości pracy nauczycieli w zakresie edukacji włączającej oraz child welfare education (edukacji dotyczącej dobrostanu dzieci) poprzez organizację czterodniowego intensywnego szkolenia na temat metod pracy z dziećmi i młodzieżą włączającymi ruch, zabawę oraz zmysły, że szczególnym naciskiem na pracę z uczniami napotykającymi trudności w nauce. Osobami prowadzącymi intensywne szkolenie były dwie założycieli organizacji partnerskiej z Islandii: Kristín Einarsdóttir i Sarah Jane Anthony, które są autorkami praktycznego kursu dla nauczycieli „Play to Learn More”.

Do metod pracy należały: wykłady i prezentacje, warsztaty, ćwiczenia zespołowe, ćwiczenia indywidualne i w parach, studia przypadku, dobre praktyki, pokazy i demonstracje, dyskusje, sesje pytań. Szkolenie zostało przeprowadzone w grupie i podgrupach. W szkoleniu wzięło udział 36 nauczycieli szkół podstawowych z województwa pomorskiego, nauczających różnych przedmiotów.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

  • poznali narzędzia i metody pracy z dziećmi za pomocą ruchu, zmysłów i zabawy;
  • poznali nowe metody rozwiązywania problemów i uczenia się;
  • podnieśli kompetencje w zakresie rozwijania umiejętności motorycznych u dzieci i młodzieży, pobudzania kreatywności wyobraźni oraz odkrywania niezależności i wzmacniania pozytywnej samooceny uczniów;
  • poznali nowe metody pracy z dziećmi z problemami w przyswajaniu nowych wiadomości;
  • poznali ideę stojącą za projektem z Islandi: Smart Teachers Play More oraz zapoznali się z jego realizacją w lokalnych szkołach w Hiszpanii i Islandii.
  • nauczyli się planować zajęcia z wykorzystaniem nowo poznanych metod.

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji. Organizator projektu – Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne z siedzibą w Luzinie – jest organizacją pozarządową, której celem jest wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności, zajęciach kulturalnych
i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na ich status ekonomiczny, pochodzenie społeczne, płeć i osiągnięcia.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA:

PTLM_PRIMARY_PLUS

STPM Smartenglish intro

Smartenglish Storytelling OLDERS