Aktywni, kompetentni, zaangażowani – ścieżka wsparcia dla osób bezrobotnych z województwa lubelskiego