Promocja regionu na Jarmarku Dominikańskim

Od początku roku, działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne realizuje projekt promocji produktu regionalnego LGD „Kaszubska Droga”, który został zainicjowany podczas Gali Kulinarnej, która odbyła się na luzińskiej hali  na początku kwietnia. Ostatnim elementem tego projektu była promocja książki kulinarnej pt. „Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze” na Jarmarku Dominikańskim w […]

Continue Reading

Podsumowanie Banku Żywności

PODPROGRAM 2018 – efekty Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne w Luzinie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w […]

Continue Reading

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2018   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]

Continue Reading

Podsumowanie Banku Żywności

PODPROGRAM 2017 – efekty Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w Luzinie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Trójmieście realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień […]

Continue Reading

BANK ŻYWNOŚCI W LUZINIE

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]

Continue Reading

Działalność KTS-K

Powstałe w 2009 roku Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z siedzibą w Luzinie organizuje i współorganizuje ponad 120 imprez sportowo-rekreacyjnych. Najważniejsze z nich to: Cykl Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup  kaszub-cup.futbolowo.pl Turniej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego Nadzieje Polskiej Piłki  gosrit.luzino.pl/readarticle.php?article_id=854 Luzińska Liga Halowa  luzinskaligahalowa.futbolowo.pl Luzińska Liga Sołecka  luzinskaligasolecka.futbolowo.pl/index.php Luzińska Liga Sołecka na hali  halowaligasolecka.futbolowo.pl/menu,3,terminarz-rozgrywek.html Spartakiada Przedszkolaków gosrit.luzino.pl/readarticle.php?article_id=888 Ponadto we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji […]

Continue Reading