EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Operacja pn. „Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze, czyli promocja produktu lokalnego obszaru LGD Kaszubska Droga poprzez organizację konkursu i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej oraz udział w Jarmarku Dominikańskim” mająca na celu umożliwienie promocji produktu lokalnego – propagowania tradycji kulinarnych obszaru LGD “Kaszubska Droga” poprzez organizację konkursu kulinarnego i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej i udział w Jarmarku Dominikańskim współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja polega na promocji produktu lokalnego obszaru LGD Kaszubska Droga, czyli tradycyjnych potraw kulinarnych na obszarze gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud. Produkt lokalny to coś co identyfikuje dany obszar, coś co może stać się inspiracją, pomysłem na rozwój danego terenu ze względu na swoją unikalność i wyjątkowość. Produkt lokalny ma ogromne znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnych i wielokrotnie decyduje o być albo nie być pewnych obszarów.  Wychodząc naprzeciw temu w ramach operacji zamierzamy podjąć takie działania jak: organizacja konkursu na tradycyjną potrawę dla mieszkańców obszaru LGD, organizacja gali kulinarnej dla 20 uczestników konkursu i 200 gości (wskaźnik Liczba odbiorców wydarzeń  promujących lokalne produkty) z zewnątrz w sali wyposażonej w stoły, krzesła, zaplecze kuchenne, miejsce na występy artystyczne, wydanie książki kulinarnej (1000 egzemplarzy w wersji dwujęzycznej – wskaźnik Liczba odbiorców publikacji i wydawnictw promujących obszar LGD w okresie 2015-2022), promocja potraw i książki podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku w 2019 roku dla grupy 1000 osób (gości jarmarku – wskaźnik Liczba uczestników wydarzeń związanych z promocją obszaru LGD). Dodatkową atrakcją stoiska podczas jarmarku będzie wystawa tradycyjnego haftu kaszubskiego połączona z pokazem haftowania. Planowany termin realizacji operacji: wrzesień 2019 rok (do tego terminu nastąpi promocja produktu lokalnego poprzez propagowanie tradycji kulinarnych obszaru LGD “Kaszubska Droga” co pozwoli na osiągniecie celu operacji).

Wartość operacji:

  • Koszt całkowity – 50 000,00 zł
  • Koszty kwalifikowane – 50 000,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania –                50 000,00 zł.