Wielkie Święto Biegowe w Borzytuchomiu

Zawodnicy biegli w swoich kategoriach wiekowych na  dystansach od 100m do 5000m.  Zaletą jest parking i plac  Lasów Państwowych, który wielkością odpowiada potrzebom organizacji tak dużej imprezy, aczkolwiek w tym roku brakowało wolnych miejsc w pobliżu stacji PKP. Dla uczestników przygotowano posiłek regeneracyjny, kiełbaskę i bułkę , bigos, herbatę, słodycze . Rozmowy o organizacji zaczęły się już w poprzednim roku , Zarząd klubu pisał wnioski do samorządów i sponsorów o wsparcie finansowe imprezy. Zabezpieczono zawody pod względem obsługi medycznej, bezpieczeństwa , nagłośnienia i sędziowską. Do organizacji zaangażowano dużą grupę społeczności lokalnej : uczniów, rodziców, nauczycieli , strażaków itd. Dzięki dotacjom i środkom od sponsorów zakupiono atrakcyjne nagrody , medale, puchary, upominki dla uczestników. W biegu głównym zawodnicy byli ubrani w biało – czerwone koszulki . Warunki atmosferyczne zarówno przed imprezą jak i w czasie trwania były sprzyjające. O godzinie 8.00 odbyła się uroczysta msza święta w kościele, a o godz. 10.45 sekretarz Gminy Borzytuchom Pan Ludwik Megier otworzył Bieg Stulecia  XXIV Bieg Niepodległości. W otwarciu uczestniczyli również dwaj wiceprzewodniczący RW LZS Pan Jan Trofimowicz i Pan Jarosław Ścigała.  O godzinie 11.11 wystartowali uczestnicy biegu głównego Biegu Stulecia, tak jak uczestnicy projektu w całym kraju. Godzina 12.00 to wspólne odśpiewanie Hymnu dla Niepodległej .Najliczniej obsadzony był tradycyjnie bieg główny gdzie wystartowało 211 zawodników. Łącznie w zawodach udział wzięło ponad 1000 uczestników. Przybyła duża grupa kibiców, nauczycieli, trenerów, sympatyków i oficjeli. Na zakończenie zawodów wręczono atrakcyjne nagrody za czołowe lokaty  w poszczególnych biegach , kategoriach indywidualnych i drużynowych,  losowano również nagrody na cel statutowy. Po zawodach sporządzono komunikaty z klasyfikacji indywidualnych i drużynowych, podając je do wiadomości mediów lokalnych. Zdjęcia, komunikaty i filmy z zawodów znajdują się na portalach społecznościowych i stronach organizatorów.

Przypominamy, że Grupa ENERGA jest sponsorem projektu „Promocja imprez sportowych na obszarach wiejskich”, dzięki temu i współpracy z Kaszubskim Towarzystwem Sportowo – Kulturalnym możliwe było dofinansowanie imprezy.