Zostaw swój 1% w Luzinie, wspieraj co lokalne

Zostaw swój 1% w Luzinie, wspieraj co lokalne!!!

✔️ Działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne od 2014 roku posiada status OPP (organizacji Pożytku Publicznego), co oznacza że jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku na cele statutowe oraz na rzecz swoich Podopiecznych.

✔️ Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2019 wpisać nasz KRS 0000322094

 Twój 1 % wspiera pasję Twojego dziecka

 Dzięki ubiegłorocznym wpłatom mogliśmy m in. dofinansować wyjazdy na obozy sportowe, rehabilitację młodym sportowcom oraz zakupić dodatkowy sprzęt sportowy.

Warto dodać, że we wszystkich sekcjach naszego klubu szkolimy ponad 500 dzieci i 200 dorosłych oraz organizujemy blisko 200 imprez sportowych. Ponadto prowadzimy szeroką działalność społeczną w tym m in.: Bank Żywności, grupy sportowo – profilaktyczne, projekty Aktywizacji społeczno – zawodową, zajęcia z samoobrony dla kobiet, Aktywny Senior itd….

Zostaw swój 1 % w Luzinie, wspieraj to co lokalne. Dołącz do nas!!!